گروه معماری اثر

Asar Architect group

 فعالیت خود را در زمینه های معماری و معماری داخلی در سال ۱391 آغاز نمود. هدف اصلی استودیو معماری اثر ، ارتقای کیفیت زندگی در فضاهای معماری با تاکید بر شرایط اقلیمی و ایجاد محیط های پاسخده در زمینه فضاهای شهری می باشد. حس تعلق به محیط و تجسم روحی فراتر از حضور هدف نهایی تمامی طراحی های گروه معماری اثر است.

طراحی وب سایت
100%
مدریت محتوا
80%
طراحی لوگو
100%

سرویس ها

گالری پروژه

طراحی لوگو

عکاسی پروژه ها

Photographer : Mohammad Elmi

Photographer : Arash Akhtaran

مدیریت فضای ایسنتاگرام